Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Nowy Szpital we Wschowie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Numery telefonów

 • Kierownik ZOL - 41 240 1461
 • Sekretariat ZOL - 41 240 1462
 • Dyżurka pielęgniarek - 41 240 1463
Koordynator ZOL PW - Anna Ciesielska 

Zakres świadczeń:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. W ZOL zapewniamy opiekę całodobową opiekę pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Do zadań zakładu opiekuńczo-leczniczego należy:
 • opieka lekarska,
 • działania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne w ramach i konsultacje specjalistyczne w ramach ZOL
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
 • edukacja zdrowotna.
Uwaga - do ZOL we Wschowie przyjmowani są pacjenci wymagający leczenia nerkozastępczego (dializoterapii) 

Zasady przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego:

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

 • skierowanie  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,

W przypadku braku świadomej zgody na umieszczenie w ZOL wniosek może złożyć prawny opiekun, kurator lub sąd rodzinno-opiekuńczy.

Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty: 

Dodatkowe dokumenty:

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie są przyjmowane osoby, dla których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. Czas pobytu w ZOL wynosi 6 miesięcy.