Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Nowy Szpital w Świebodzinie

Poradnia zdrowia psychicznego

Lokalizacja:

Nowy Szpital w Świebodzinie, ul. Młyńska 6 (poradnia znajduje się na parterze budynku administracji)

Rejestracja:

Poniedziałek-piątek, 8.00-14.00

tel. 41 240 2112, 41 240 2113


 

REJESTRACJA ON-LINE

 

ZASADY KORZYSTANIA Z REJESTRACJI ON-LINE

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Do psychologa skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarze specjaliści: 

lek. Beata Gajdowska, specjalista psychiatrii 
lek. Bogdan Michalski, specjalista psychiatrii
lek. Wojciech Musiał, specjalista psychiatrii 
lek. Wioletta Giemza-Urbanowicz, specjalista psychiatrii
Małgorzata Radecka, psycholog kliniczny
Edyta Sobol, psycholog

Zakres świadczeń:

  • Porady lekarskie diagnostyczne-porady lekarskie udzielane przez specjalistę psychiatrę, rozpoczynające lub weryfikujące proces diagnostyczno-terapeutyczny, obejmujące: zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu terapeutycznego.
  • Porady lekarskie terapeutyczne - kolejne porady lekarskie kontynuujące leczenie według planu, obejmujące ocenę stanu psychicznego, postępów leczenia oraz w razie potrzeby niezbędne kontrolne badania laboratoryjne.
  • Porady lekarskie kontrolne - krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń.
  • Porady psychologiczne diagnostyczne - porady, których celem jest pogłębiona diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmujące badania z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.
  • Porady psychologiczne - porady stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.
  • Sesje psychoterapii indywidualnej – sesje z jednym pacjentem, stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie podstawowych problemów  i trudności pacjenta.
  • Sesje psychoterapii rodzinnej – sesje z rodziną stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodująca ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny.
  • Sesje psychoterapii grupowej – sesje realizowane w grupach pacjentów, stanowiące element ustalonego planu leczenia, prowadzone wg określonej metody, realizowane z grupą  6 – 12 osób.
  • Sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołecznie na jedną osobę lub w grupie 2 do 6 osób, kierowane do pacjentów i ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta.
  • Wizyty, porady domowe lub środowiskowe – wizyty lub porady diagnostyczne, terapeutyczne lub psychologiczne udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta.