Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Numer telefonu

95 7170039 wew. 23, fax 95 7170321

Kierownik ZOL - Jolanta Buczek 

Na oddziale przez całą dobę opiekujemy się pacjentami, którzy nie wymagają hospitalizacji i ze względu na zły stan zdrowia nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. ZOL zapewnia im pielęgnację, leczenie, rehabilitację, pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Na oddziale chory przebywa do czasu poprawy stanu zdrowia określonego skalą Barthela. Przy oddziale znajduje się kaplica i sala rehabilitacyjna dla pacjentów. Zapewniamy sale 2, 3 i 4 osobowe.
W trosce o naszych podopiecznych został stworzony rekreacyjny teren zielony.

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

 • wniosek lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
 • zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza opiekującego się pacjentem na oddziale szpitalnym,
 • kserokopia decyzji o wysokości emerytury (oryginał do wglądu) 
 • kserokopie wypisów z pobytów w szpitalu.


Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. 

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjent jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ustala kierownik Zakładu telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.

Dokumenty do pobrania:

Standardowy pakiet świadczeń:

 • świadczenia lekarskie,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne,
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne,
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie zleconych badań,
 • zapewnienie zleconego transportu.

Świadczenia medyczne obejmują:

 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opiekę lekarską,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielegnacji w warunkach domowych,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.


Pacjent zgłaszający się do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego powinien posiadać: skierowanie wypisane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza prowadzącego leczenie na oddziale szpitalnym.

Niezbędne rzeczy przy przyjęciu pacjenta do Zakładu

 • przybory toaletowe (mydło w płynie, szampon do włosów, oliwka, grzebień, szczoteczka i pasta do zębów),
 • ubrania: dla pacjenta chodzącego; spodnie dresowe
 • papucie, skarpety - 1 para,
 • stale przyjmowane leki w dawce wystarczającej na pierwszy dzień pobytu. Zakład zapewnia pacjentom leki, ale w dniu przyjęcia może nie dysponować wszystkimi farmaceutykami używanymi przez pacjenta.

Wymagane badania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Skwierzynie;

 • Morfologia
 • OB
 • Elektrolity
 • Poziom glukozy
 • Hbs
 • Rtg klatki piersiowej
 • Mocz –badanie ogólne

Wymagane dokumenty;

 • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego/Zakładu Pielęgnacyjno –Opiekuńczego.
 • Wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie.
 • Skierowanie wystawione przez lekarza kierującego – Skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
  - dostarczone w dniu przyjęcia do zakładu.
 • Zaświadczenie lekarza POZ .
 • Kserokopia decyzji o przyznaniu i aktualnej wysokości renty/emerytury (oryginał do wglądu)