Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lokalizacja:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kostrzynie nad Odrą liczy 50 łóżek. Znajduje się na  parterze budynku szpitala z dostępem do tarasu na całej długości zakładu. Posiada 16 sal chorych, w tym sale jedno, dwu, trzy i czteroosobowe  z  pełnym wyposażeniem. Teren wokół szpitala otoczony jest lasem i pięknym drzewostanem.

Numer/numery telefonów:

 • 41 240 18 90
 • Kierownik ZOL - 41 240 18 91
 • Pielęgniarka oddziałowa - 41 240 18 92
 • Dyżurka pielęgniarek - 41 240 18 94 
 • Gabinet zabiegowy - 41 240 18 95 
 • Sekretariat - 41 240 18 96 

Zakres świadczeń:

Świadczymy usługi pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne jednak wymagają dalszej hospitalizacji  ze względu na stan zdrowia i konieczność stałego nadzoru lekarskiego oraz potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Nasi podopieczni mogą liczyć na troskliwą opiekę i życzliwą atmosferę.

Zakład specjalizuje się: 

 • w profesjonalnej, całodobowej pielęgnacji i kontynuacji leczenia osób przewlekle chorych, którzy przebyli leczenie szpitalne, ukończony został  proces diagnozowania, leczenia operacyjnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień  niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym,  wymagają dalszej opieki pielęgniarskiej i  kontroli lekarskiej
 • pod okiem wyszkolonej kadry przeprowadzana jest rehabilitacja oraz terapia zajęciowa
 • pacjenci mają zagwarantowane konsultacje z zakresu neurologii i psychiatrii
Uwaga: do Zakładu przyjmowani są pacjenci, którzy wymagają leczenia nerkozastępczego (dializoterapii)

Zasady pracy Zakładu:

Wizyty lekarskie:

 • odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu oraz w razie potrzeby
 • w godzinach popołudniowych i nocnych zakład zabezpieczają lekarze oddziału wewnętrznego

Godziny wydawania wypisów:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 - 14:00 

Godziny wydawania posiłków:

śniadanie: 9:00 - 9:30,  obiad: 13:15 - 14:00,  kolacja: 17:00 - 17:30
 

Do zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy:

 • opieka lekarska,
 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
 • edukacja zdrowotna.
Uwaga!
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.
Ponadto informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela się osobie wskazanej w dokumentacji medycznej.
 

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Lecznieczego: 

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:
 • skierowanie  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 • skierowanie do ZOL
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • Karta oceny Świadczeniobiorcy wg skali Bartel
Dodatkowe dokumenty:
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzję organu rentowego albo emerytalno -rentowego ustalającego wysokość  emerytury, renty albo renty socjalnej;  decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone - kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • kserokopię dowodu osobistego pacjenta;
 • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego zawierające podstawowe badania laboratoryjne (morfologia . poziom glukozy, jonogram, mocznik, kreatynina, kał na nosicielstwo 3x, Hbs ( co najmniej z ostatniego miesiąca) oraz Rtg kl. piersiowej ( z ostatniego roku )
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym (w przypadku chorób współistniejących, tj. otępienie, zaburzenia  psychiczne, zaburzenia zachowania itp.)oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo leczniczym – (zaświadczenie lekarskie o braku możliwości złożenia podpisu)

Dokumenty do pobrania:

Zgodę na przyjęcie pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. Dokumentacja niezbędna do wypełnienia dostępna jest u Kierownika ZOL