Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Usługi

Przetarg nr 2019-805 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych dla Jednostek należących do GNSH S.A.
Zmiany w przetargu:

ZMIANA NR 1 z dnia 08.08.2019

Zamawiajacy informuję iż dokonał zmiany w warunkach zapytania ofertowego w punkcie 5.3 i dopuszcza możliwość złożenia ofert cześciowych na poszczególne zadania.

 

 ZMIANA NR 2 z dnia 12.08.2019

Zamawiający informuje, iż dokonał przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 16.08.2019 r. na godzinę 12:30.

Ofertę należy złożyć poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres: zakupy@nowyszpital.pl oraz pblazewicz@nowyszpital.pl w terminie do 16.08.2019 do godziny 12:00. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.

 

ZMIANA NR 3 z dnia 16.08.2019

Zamawiający informuje, iż dokonał przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 20.08.2019 r. na godzinę 12:30.

Ofertę należy złożyć poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres: zakupy@nowyszpital.pl oraz pblazewicz@nowyszpital.pl w terminie do 20.08.2019 do godziny 12:00. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres: zakupy@nowyszpital.pl oraz pblazewicz@nowyszpital.pl w terminie do 14.08.2019 do godziny 12:00. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni
Data rozpoczęcia:
2019-08-06
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zapytanie ofertowe
Kryterium wyboru oferty:
cena 100%
Termin wykonania zamówienia:
w ciągu 12 miesięcy
Termin związania ofertą:
30 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Paweł Błażewicz
Tel. 500 169 881
tel. 41 240 30 03;
e- mail: pblazewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót