Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Usługi

Przetarg nr 2019-801 / W toku

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie na świadczenie wraz z montażem i aktywacją usługi łączy Internetowych dla Jednostek należących do grupy Nowy Szpital Holding S.A.
Zmiany w przetargu:

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Została dokonana zmiana terminu składania ofert poprez przesunięcie z dnia 07.06.2019 na dzień 14.06.2019 do godz. 12:00

2. Zmiana terminu skladania ofert

Została dokonana zmiana terminu składania ofert poprez przesunięcie z dn ia 14.06.2019 na dzień 18.06.2019 do godz. 12:00

3. Zmiana terminu skladania ofert

 

Została dokonana zmiana terminu składania ofert poprez przesunięcie z dnia 18.06.2019 na dzień 10.07.2019 do godz. 12:00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A.. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 10.07.2019 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2019-05-24
Ogłaszający przetarg:
Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 5
70-653 Szczecin

działający jako pełnomocnik Zamawiających:

Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu
Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Sposób prowadzenia przetargu:
Tryb: Zapytanie Ofertowe z Ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem ceny brutto obejmującej łączny całościowy miesięczny koszt świadczenia usług na danym łączu.
Termin wykonania zamówienia:
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres na 24 lub 36 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością jej przedłużenia. Umowa będzie realizowana etapami w zakresie poszczególnych Jednostek.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 210 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Koordynator postępowania:
Krzysztof Chołociński, Dział zakupów, tel. 41 240 30 03; kom. 661959186, e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 

ROZTRZYGNIĘCIE

Informacja o roztrzygnięciu

powrót