Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Usługi

Przetarg nr 2018-709 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej dla Jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A.. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10:00
Data rozpoczęcia:
2018-02-15
Ogłaszający przetarg:
Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-653 Szczecin

działający jako pełnomocnik Zamawiających:

Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu
Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze konkursu ofert na podstawie określonego trybu: Zapytanie Ofertowe z Ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto poszczególnych zadań.
Termin wykonania zamówienia:
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością jej przedłużenia. Umowa będzie wykonywana etapami w okresie trwania umowy, zgodnie z harmonogramem wykazu sprzętu.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Krzysztof Chołociński, Dział zakupów, tel. 41 240 30 03; kom. 661959186, e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 

Roztrzygnięcie Postępowania

 

Informacja o roztrzygnięciu

powrót