Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-782 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie remontu Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Spółka z o.o
Zmiany w przetargu:

 Zmiana nr 1 z dnia 23.01.2019r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 30.01.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą pry ul. Zbożowa 4, 70653 Szczeci, w terminie do dnia 30.01.2019 r. do godziny 12:00

 

 Zmiana nr 2 z dnia 30.01.2019r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 06.02.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą pry ul. Zbożowa 4, 70653 Szczeci, w terminie do dnia 06.02.2019 r. do godziny 12:00

 Zmiana nr 3 z dnia 31.01.2019 r.

Załącznik nr 1 - Wzór umowy, uległ zmianie:
było:
                                                                                          §2 TERMINY
      1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 16 tygodni od daty podpisania umowy.
      2.  Planowany termin rozpoczęcia robót: do 7 dni od daty podpisania umowy.

jest:

                                                                                         §2  TERMINY

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 16 tygodni od daty rozpoczęcia robót.
  2. Planowany termin rozpoczęcia robót: Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy nie później niż 20 maja 2019.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 23.01.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 23.01.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2019-01-15
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad Notecią.

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
do 16 tygodni od daty rozpoczęcia robót.
Planowany termin rozpoczęcia robót: Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy nie później niż 20 maja 2019.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl ;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Kazimierz Dąbrowski, tel.: 41 240 10 07, kom.: 516 151 197
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót