Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-711 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Modernizacja kotłowni w Nowy Szpital w Świebodzinie”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1

Jest:

Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: bjasińska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 22.02.2018 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 22.02.2018 r. o godz. 10:15.

 

Powinno być:

Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: bjasińska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 26.02.2018 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 26.02.2018 r. o godz. 13:15.

Termin i miejsce składania ofert:
Miejsce i termin składnia ofert
Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: bjasińska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 22.02.2018 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 22.02.2018 r. o godz. 10:15.
Data rozpoczęcia:
2018-02-14
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Świebodzinie
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin

Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13B/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 23.03.2018 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Barbara Jasińska - Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
e-mail: BJasinska@nowyszpital.pl
tel. (41) 240-30-03
fax.(91) 433 31 51
tel. kom. 512-085-568
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
powrót