Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2017-654 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia w Nowym Szpitalu w Szubinie”
Termin i miejsce składania ofert:
Miejsce i termin składnia ofert
Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: bjasińska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 16.08.2017 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 16.08.2017 r. o godz. 10:15.
Data rozpoczęcia:
2017-07-28
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad Notecią

Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13B/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31.08.2017 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Krzysztof Chołociński
email:KCholocinski@nowyszpital.pl
tel. (41) 240-30-03
fax.(91) 433 31 51

Barbara Jasińska
e-mail: BJasinska@nowyszpital.pl
tel. (41) 240-30-03
fax.(91) 433 31 51
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót