Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2017-586 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Remont - adaptacja pomieszczeń ciemni na Pracownię EEG dla potrzeb Nowy Szpital w Olkuszu
Termin i miejsce składania ofert:
Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: bjasińska@nowyszpital.pl w terminie do dnia 01.03.2017 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 01.03.2017 r. o godz. 12:15.
Data rozpoczęcia:
2017-02-13
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Olkuszu
ul. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz

Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13B/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot postępowania należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Barbara Jasińska - Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
e-mail: BJasinska@nowyszpital.pl
tel. (41) 240-30-03
fax.(91) 433 31 51
tel. kom. 512-085-568
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót