Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2016-500 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów ochrony zdrowia poprzez termomodernizację oraz instalację oświetlenia energooszczędnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”
Zmiany w przetargu:

Tekst, który należy zmienić - zmiana nr 1

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.

 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 12:00, miejsce: ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital  Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin

 

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital  Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin

 

 

Tekst, który należy zmienić - zmiana nr 2

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.

 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 12:00, miejsce: ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital  Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin

 

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital  Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin

Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22.06.2016 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Organizatora Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin
Data rozpoczęcia:
2016-06-07
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7
89-100 Nakło nad Notecią

Organizator :
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą PZP) .dotyczące przetargu nieograniczonego. Oznacza to, że jakkolwiek Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania tych przepisów zdecydował o poddaniu niniejszego postępowania tej regulacji. W konsekwencji tej decyzji Zamawiającego o ile w niniejszym SIWZ mowa jest o jakimkolwiek odwołaniu do ustawy PZP lub poszczególnych jej instytucji Zamawiający w toku niniejszego przetargu stosował będzie odpowiednie przepisy ustawy PZP w takim zakresie jaki dopuszcza ustawa PZP.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim będzie się kierował zamawiający jest cena 90% i termin gwarancji 10%.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
30 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Barbara Jasińska Dział Usług Zewnętrznych
e-mail: BJasinska@nowyszpital.pl
tel. (41) 240-30-03, tel. kom. 512-085-568
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót