Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2011-02 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Kompleksowy remont pomieszczeń Działu Ekonomicznego w NZOZ "Nowy Szpital sp. z o. o." w Świeciu
Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2011 r. do godz. 10.00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Data rozpoczęcia:
2026-07-20
Ogłaszający przetarg:
NZOZ "Nowy Szpital sp. z o. o." w Świeciu
Sposób prowadzenia przetargu:
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 - art. 705 Kodeksu cywilnego.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto.
Termin wykonania zamówienia:
31.10.2011 r.
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego: Piotr Horoszkiewicz, tel. 502 336 587, fax. 52 33 34 532
Asystent Dyrekcji: Tomasz Szablewski, tel. 517 369 690, fax 52 33 34 600
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Protokół z otwarcia przetargu

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

UWAGA: Przetarg został unieważniony. Wkrótce zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

powrót