Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2016-467 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do obowiązujących wymogów prawnych dla potrzeb Nowego Szpitala Sp. z o.o.”
Termin i miejsce składania ofert:
Miejsce i termin składnia ofert.
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 15.02.2016 r. do godz. 12:00
Wszelkie oferty wniesione po terminie mogą zostać niezwłocznie zwrócone oferentom.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się u Zamawiającego tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w dniu 15.02.2016 r. o godz. 12:30
Data rozpoczęcia:
2016-02-08
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający i Organizator przetargu:
Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin

Siedziba Szpitala- ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie.

Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z Warunkami przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 dni od podpisania umowy do złożenia pełnego wniosku do pozwolenia na budowę.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Pazoła, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl, tel. (41) 240-30-03, tel. kom. 511-451-386
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót