Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2010-03 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń budynku Pawilonu C we Wschowie na Oddział Stacji Dializ, Oddział Wewnętrzny i Poradnie Lekarskie.
Termin i miejsce składania ofert:
oferty należy składać do dnia 17.05.2010 do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Wschowa ul. Księdza Andrzeja Kostki 33 - sekretariat pok. nr 1 w formie pisemnej oraz na płycie CD w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem "oferta na adaptację pomieszczeń budynku C"
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
"Nowy Szpital 2" sp. z o.o. prowadząca NZOZ Nowy Szpital we Wschowie

Adres do korespondencji:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital we Wschowie"
ul. Księdza Andrzeja Kostki 33
67-400 Wschowa
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamawiający wymaga złożenia ofert w dwóch wariantach:

Oferta sporządzona ściśle na podstawie zamieszczonej poniżej dokumentacji projektowej

Oferta z propozycją zastosowania materiałów i rozwiązań zamiennych nie mających wpływu na obniżenie jakości, mających wpływ na obniżenie kosztów zamawiającego
Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych:01.09.2010
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Rafał Paszkiewicz
Specjalista ds. Zakupów Centralnych Remontów i Inwestycji
Tel. kom. 512 085 568
tel. 91 489 22 70 wew. 115
w godzinach od 10:00 do 15:00 w dni robocze
rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy APS sp. z o.o. ze Szczecinka.

Wybrany wykonawca zaoferował korzystną cenę oraz przedstawił najlepsze referencje.

powrót