Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2011-02 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
dla potrzeb PROJEKTU RPO WK-P nr RPKP.03.02.00-04-016/08 pt. Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie bloku operacyjnego do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie.
Zmiany w przetargu:
Termin i miejsce składania ofert:
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz
z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w warunkach przetargu) składać należy w sekretariacie Pełnomocnika Zamawiającego Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., pok. nr 634, ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, w terminie do dnia 20.05.2011 r. do godziny 10:30.

Uwaga zmiana terminu składania ofert (nowy termin):
23.05.2011r. do godz 10:30
Data rozpoczęcia:
2002-05-20
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie spółka z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad Notecią, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000245671, NIP 5581766857, REGON 340104087, o kapitale zakładowym 550.000 zł,
prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o."
ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią

Reprezentowany przez- Pełnomocnika

Grupa Nowy Szpital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, NIP 8522521104, REGON 320411400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 253238, o kapitale zakładowym 750.000,00 zł
Sposób prowadzenia przetargu:
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 - art. 705 Kodeksu cywilnego.
Kryterium wyboru oferty:
Cena - 100%
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Pan Jarosław Gierszewski- Przewodniczący Komisji, telefon komórkowy: 500 178 105;
e- mail: jgierszewski@nowyszpital.pl
oraz
Pani Maja Ewertowska- Koordynator przetargu- telefon komórkowy 512 425 675; e- mail: mewertowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Otwarcie postępowania - 23.05.2011r. godz. 11:0

Unieważnienie postępowania - 13.07.2011r.

powrót