Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2014-245 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie dokumentacji programów funkcjonalno-użytkowych dla poszczególnych inwestycji prowadzonych przez: Nowy Szpital Sp. z o.o., Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. oraz Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

zmiana nr 1 z dnia 08-05-2014

 

Zmiane ulega punkt, 16 SWPPO-który przyjmuje następujące brzmienie:

Termin wykonania zamówienia:

do 27-05-2014

Termin i miejsce składania ofert:
Miejsce i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital spółka
z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 12.05.2014 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w dniu 12.05.2014r. o godz. 13:00.
Data rozpoczęcia:
2014-05-07
Ogłaszający przetarg:
Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin

Zamawiający

Zadanie nr 1-3:
Nowy Szpital spółka z o.o. Świecie

Zadanie nr 4-6:
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie spółka z o.o.

Zadanie nr 7-8:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie spółka z o.o.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze konkursu ofert
na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Pisemnego Przetargu Ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami” lub „SWPPO"
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto wykonanie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych Zadań.
Termin wykonania zamówienia:
Do 21.05.2014 r.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 511 451 386; e- mail: mpazola@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót