Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2013-10 / Zarchiwizowany

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Rozbudowa /wykonanie/ instalacji gazów medycznych tlenu, sprężonego powietrza i próżni wraz z montażem osprzętu w Oddziale Neurologii dla Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w celu określenia dokładnych prac instalacyjnych jak i również rzetelne przygotowanie oferty.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 05.07.2013r. do godz. 12:30
Data rozpoczęcia:
0000-00-00
Ogłaszający przetarg:
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu zgodnie z niniejszymi Szczegółowymi Warunki Nieograniczonego Postępowania Ofertowego
Kryterium wyboru oferty:
kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Małgorzata Pazoła, stanowisko: Młodszy Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych; e-mail: mpazola@nowyszpital.pl, tel. (91) 43 33 150
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót