Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2012-10 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Postępowanie: dostawa Projektu Lądowisk dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych dla Nowy Szpital Spółka z o.o. Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z o.o.
Zmiany w przetargu:

UWAGA ZMIANY

W związku z prośbami oferentów oraz pytaniami do SIWZ wprowadzone zostaja następujace zmiany:

1. Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 07.12.2012 r. do godz. 12:00

2.Otwarcie ofert odbędzie się u Zamawiającego tj. Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. , ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w dniu 07.12.2012 r. o godz. 12:30

3.Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 28.06.2013.

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie 10.000 zł na rachunek bankowy Grupy Nowy Szpital sp. z o.o. Bank BZWBK o numerze 70 1090 2268 0000 0001 0772 8568

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 30.11.2012 r. do godz. 12:00

UWAGA ZMIANY
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin w terminie do dnia 07.12.2012 r. do godz. 12:00
Data rozpoczęcia:
2012-11-20
Ogłaszający przetarg:
Nowy Szpital Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6
66-200 Świebodzin

Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z o.o.
Al. 1000-Lecia 13
32-300 Olkusz

W imieniu i na rzecz, których działa Grupa Nowy Szpital z siedzibą w Szczecinie, która wykonywać będzie wszystkie czynności niniejszego postępowania przewidziane dla Zamawiającego z wyłączeniem zawarcia umowy, które nastąpi pomiędzy oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę i każdym ze szpitali.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest : cena i termin wykonania
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 28.02.2013.

UWAGA ZMIANY
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 28.06.2013.

Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
imię i nazwisko, Rafał Paszkiewicz
stanowisko: Specjalista Działu Usług Zewnętrznych;
telefon komórkowy 512 085 568
e- mail: rpaszkiewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie określonych kryteriów, dokonano porównania złożonych ofert, wybrano następującą ofertę :

Firma Projektowa mgr. Inż. Janusz Książek, Bielsko Biała

powrót