Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2020-827 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu do gimnastyki leczniczej na potrzeby NZOZ Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie

(postępowanie realizowane jest w ramach projektu: Lubuskie sprawne i aktywne zawodowo - program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez NZOZ Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie)
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 21.01.2020r. do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia:
2020-01-13
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
NZOZ Szpital im. dr nauk med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 5,
66-440 Skwierzyna,
NIP 5961586802, REGON 211184206,
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego
Kryterium wyboru oferty:
Cena
Okres gwarancji
Kryterium społeczne

Zamawiający nadaje wymienionym kryteriom następujące rangi: Cena - 60%, okres gwarancji - 20% oraz kryterium uwzględniające zatrudnienie osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę 20%
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 12 m-y.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

  

L.P

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 Gwarancja

 

1

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

 

17.01.2020

godz. 12.30  

     

Zadanie nr 1               528,00 zł

Zadanie nr 2               540,00 zł

Zadanie nr 3                 40,00 zł 

Zadanie nr 4                 99,00 zł

Zadanie nr 5            1 100,00 zł

Zadanie nr 6            1 720,00 zł       

Zadanie nr 7               230,00 zł

60

36

60

60

24

36

24

2

BAROMED Sp. z o.o.

Ul. Pod fortem 2f/6

Kraków 31-302

20.01.2020

godz. 12.20

Zadanie nr 1               296,00 zł

Zadanie nr 2               526,00 zł

Zadanie nr 3                   ------

Zadanie nr 4                 45,00 zł

Zadanie nr 5            1 140,00 zł

Zadanie nr 6            2 300,00 zł

Zadanie nr 7               304,00 zł

24

24

----

24

24

24

24

3

PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

Ul. Szparagowa 15

Gliwice 44-141

20.01.2020

godz. 15.30

Zadanie nr 1               556,20 zł

Zadanie nr 2               265,00 zł

Zadanie nr 3                   -------               

Zadanie nr 4                 85,00 zł     

Zadanie nr 5             1306,80 zł

Zadanie nr 6            1 722,00 zł

Zadanie nr 7               260,00 zł

36

36

        ----

36

36

36

36

 Wybrano następujące oferty:

 

 

OFERENT

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO

GWARANCJA

Zadanie nr 1

BAROMED Sp. z o.o.

Ul. Pod fortem 2f/6

Kraków 31-302

296,00 zł

24

Zadanie nr 2

PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.

Ul. Szparagowa 15

Gliwice 44-141

265,00 zł

36

Zadanie nr 3

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

40,00 zł

60

Zadanie nr 4

BAROMED Sp. z o.o.

Ul. Pod fortem 2f/6

Kraków 31-302

45,00 zł

24

Zadanie nr 5

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

1100,00 zł

24

Zadanie nr 6

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

1720,00 zł

36

Zadanie nr 7

RONOMED Sp. z o.o Sp. K.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

230,00 zł

24

RAZEM

 

3 696,00 zł

 

 

 

RONOMED SP.Z O.O.               zdanie nr 3,5,6,7 ( łącznie 3 090,00 zł)

BAROMED SP. Z O.O.               zdanie nr 1,4       ( łącznie 341,00 zł)

PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.  zdanie nr 2         ( łącznie 265,00 zł)

powrót