Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-817 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Sprzedaż wraz z dostawą środków kontrastowych dla Jednostek należących do Grupy Nowy Szpital Holding S.A.
Zmiany w przetargu:

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Została dokonana zmiana terminu składania ofert poprzez przesunięcie z dnia 12.11.2019 do godziny 10:00 na dzień 13.11.2019 do godz. 14:00

2. Została dokonana zmiana terminu składania ofert poprzez przesunięcie z dnia 13.11.2019 do godziny 14:00 na dzień 14.11.2019 do godz. 14:00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu, tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 14:00
Data rozpoczęcia:
2019-10-30
Ogłaszający przetarg:
Organizator:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 5
70-653 Szczecin

działający jako pełnomocnik Zamawiających:

Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu
Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Sposób prowadzenia przetargu:
Tryb: Zapytanie Ofertowe z Ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto poszczególnych pozycji asortymentowych zawartych w ofertach
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 12 lub 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Koordynator postępowania:
Krzysztof Chołociński, Dział zakupów, tel. 41 240 30 03; kom. 661959186, e- mail: kcholocinski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 

ROZTRZYGNIĘCIE

Informacja o roztrzygnięciu

powrót