Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-816 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą sprzętów medycznych na potrzeby Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o.
( postępowanie w ramach projektu Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.RPMP.12.01.03-12-0638/17)
Zmiany w przetargu:

ZMIANA NR 1 z dnia 30.10.2019r

Dotyczy Zadania nr 5  

Zamawiający wprowadza zapis ( punkt 98 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) o następującej treści:

 Wliczone w zaoferowana cenę: serwis urządzenia w okresie zaoferowanej gwarancji (wymagane przepisami prawa i wymogami producenta sprzętu przeglądy, prace konserwacyjne wraz z materiałami i częściami zużywalnymi; naprawy gwarancyjne awarii i usterek oraz aktualizacje oprogramowani ( wszystkie przetargi)

Wliczone w zaoferowaną cenę wykonanie i uzgodnienie projektu osłon stałych, testów akceptacyjnych (odbiorczych)

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 26.11.2019r. do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia:
2019-10-24
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Ul. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Ustalone ryteria wyboru:
70 % cena
30% okres gwarancji
Termin wykonania zamówienia:
Oferent zobowiązany jest do wykonania zamówienia 30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego
Termin związania ofertą:
Oferent związany jest ofertą przez okres 12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2019-816)

Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia SOR w Nowym szpitalu w Olkuszu Sp. z  o.o.(Postępowanie w ramach projektu Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w  Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.RPMP.12.01.03-12-0638/17)

Dn.26.11.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

L.P

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

Ocena punktowa

1

MEDIMA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200

Warszawa 02-486

04.11.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 1          28 080,00 zł

 

24

 

100

2

VIRIDIAN Polska Sp. z o.o.

Ul. Morgowa 4

Warszawa 04-224

25.11.2019r.

godz.10.00

Zadanie nr 2         33 372,00 zł

 

36

 

100

3

MEDICOM Sp. z o.o.

Ul.M.Skłodowskiej-Curie 34

Zabrze 41-819

25.11.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 3          8 553,60 zł 

 

24

 

100

4

RONOMED Sp. z o.o. Sp.

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

20.11.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 4         34 560,00 zł

 

24

 

85

5

FORMED Sp. z o.o.Sp.K.

Ul. Leśniaka 97

Żywiec 34-300

25.11.2019r.

godz.10.00

Zadanie nr 4          39 204,00 zł

 

48

 

91

6

MIRO Sp.z o.o.

Ul. Mińska 25B

Warszawa 03-808

25.11.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 5         543 839,97 zł

 

36

 

100

7

MEDIM Sp. z o.o.

Ul. Puławska 45B

Piaseczno 05-500

25.11.2019r.

godz.13.30

Zadanie nr 6          37 779,93 zł

 

24

 

100

8

VARIMED Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 115/4U

Wrocław 50-442

25.11.2019r.

godz.9.00

Zadanie nr 6          37 800,00 zł

 

24

 

99,9

 W postępowaniu nr 2019-816 wybrano następujące  oferty:

 

 

PRZEDMOT ZAMÓWIENIA

 

OFERENT

CENA

GWARANCJA

Zadanie nr 1

 

Pompy infuzyjne ( 4 szt.)

MEDIMA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200

Warszawa 02-486

28 080,00 zł

24

Zadanie nr 2

 

Kardiomonitory   ( 3 szt.)

VIRIDIAN Polska Sp. z o.o.

Ul. Morgowa 4

Warszawa 04-224

33 372,00 zł

36

Zadanie nr 3

 

Spirometr           ( 1 szt.)

MEDICOM Sp. z o.o.

Ul.M.Skłodowskiej-Curie 34

Zabrze 41-819

8 553,60 zł

24

Zadanie nr 4

 

Łózka szpitalne     ( 10 szt.)

FORMED Sp. z o.o.Sp.K.

Ul. Leśniaka 97

Żywiec 34-300

39 204,00 zł

48

Zadanie nr 5

 

Aparat RTG           ( 1 szt.)

MIRO Sp.z o.o.

Ul. Mińska 25B

Warszawa 03-808

543 839,97 zł

36

Zadanie nr 6

 

Bronchofiberoskop ( 1 szt.)

MEDIM Sp. z o.o.

Ul. Puławska 45B

Piaseczno 05-500

37 779,93 zł.

24

powrót