Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-815 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz dostawą zestawu do laparoskopii z kompletem narzędzi laparoskopowych oraz zakup wraz z dostawą zestawu do artroskopii na potrzeby Nowego Szpitala Sp. z o.o w Świeciu
Zmiany w przetargu:

ZMIANA/SPROSTOWANIE  NR 1 z dnia  22.10.2019r.

dotyczy zadania nr 2

Zamawiający oczekuje  1 zestawu trokarów ( 2 szt 10-11 mm oraz 2 szt 5- 5,5 mm) 

 

ZMIANA/SPROSTOWANIE NR 2 z dnia 22.10.2019r.

dotyczy zadania nr 2

Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 optyki laparoskopowej. Dodatkowa sztuka została omyłkowo wpisana do Zadania  nr 2

 

ZMIANA NR 3 z dnia 22.10.2019r.

dotyczy zmiany terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do 28.10.2019.r. przed godz. 12.00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do 28.10.2019.r. przed godz. 12.00
Data rozpoczęcia:
2019-10-16
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin,
NIP 8522433297,
Adres do korespondencji:
Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie.
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający wybranym kryteriom nadaje następujące rangi:
Cena - 70%
Okres gwarancji - 30%.
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego
Termin związania ofertą:
Oferent związany jest z ofertą 12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Ewa Januszaniec, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail:ejanuszaniec@nowyszpital.p
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert - postępowanie 2019-815

Dn.28.10.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

L.P.

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

Ocena punktowa

1

KID Krzysztof Fiedorczuk

Ul.Grzybowska 6/10

Warszawa 00-131

21.10.2019r.

godz.9.00

ZADANIE NR 3

24 477,00 zł

30

100

2

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

Ul. Płowiecka 75

Warszawa 04-501

25.10.2019r.

godz.10.00

ZADANIE NR 4

199 486,67 zł

24

100

3

Conmed Linvatek Sp. z o.o.

Ul. Jutreznki 118

Warszawa 02-230

25.10.2019

Godz.10.00

ZADANIE NR 1

244 167,48 zł

24

100

4

Olympus Polska Sp. z o.o.

Ul. Wynalazek 1

Warszawa 02-677

28.10.2019

Godz.10.00

ZADANIE NR 2

41 084,28 zł

24

100

 

Zadanie nr 1- zestaw do laparoskopii ( 1 sztuka)

Zadanie nr 2-zestaw narzędzi laparoskopowych ( ilość zgodnie ze specyfikacją )

Zadanie nr 3- trenażer laparoskopowy ( 1 sztuka)

Zadanie nr 4- zestaw do artroskopii ( 1 sztuka )

 

 

ETAP NEGOCJACJI:.

L.P.

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

Ocena punktowa

1

KID Krzysztof Fiedorczuk

Ul.Grzybowska 6/10

Warszawa 00-131

21.10.2019r.

godz.9.00

ZADANIE NR 3

24 477,00 zł

30

100

2

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

Ul. Płowiecka 75

Warszawa 04-501

29.10.2019r.

godz.12.00

ZADANIE NR 4

199 486,67 zł

26

100

3

Conmed Linvatek Sp. z o.o.

Ul. Jutreznki 118

Warszawa 02-230

29.10.2019

Godz.12.00

ZADANIE NR 1

244 167,48 zł

30

100

4

Olympus Polska Sp. z o.o.

Ul. Wynalazek 1

Warszawa 02-677

28.10.2019

Godz.10.00

ZADANIE NR 2

41 084,28 zł

24

100

 ROZSTRZYGNIĘCIE:

Oferenci biorący udział w przedmiotowym postępowaniu spełnili warunki udziału określone w  Szczegółowych warunkach pisemnego publicznego przetargu ofertowego oraz oświadczyli  brak powiazań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym.

Wybrano: 

Zadanie nr 1- zestaw do laparoskopii ( 1 sztuka)

 Conmed Linvatek Sp. z o.o.

Zadanie nr 2-zestaw narzędzi laparoskopowych ( ilość zgodnie ze specyfikacją )

 Olympus Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- trenażer laparoskopowy ( 1 sztuka)

 KID Krzysztof Fiedorczuk

Zadanie nr 4- zestaw do artroskopii ( 1 sztuka )

 Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

powrót