Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-814 / W toku

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą analogowego aparatu RTG dla Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o., zakup wraz z dostawą przyłóżkowego aparatu RTG dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. oraz zakup wraz z dostawą aparatu RTG typu ramię C na potrzeby Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

ZMIANA NR 1 z dnia 30.10.2019r.

 Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  06.11.2019r. do godziny: 12.00

 

ZMIANA NR 2 z dnia 30.10.2019r.

Dot. zadanie nr 1 

Zmianie ulega punkt 72 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Było:  Koszty serwisu, napraw gwarancyjnych, testów akceptacyjnych wliczone w cenę 

Jest:  

Wliczone w zaoferowana cenę: serwis urządzenia w okresie zaoferowanej gwarancji (wymagane przepisami prawa i wymogami producenta sprzętu przeglądy, prace konserwacyjne wraz z materiałami i częściami zużywalnymi; naprawy gwarancyjne awarii i usterek oraz aktualizacje oprogramowani ( wszystkie przetargi). 

 Wliczone w zaoferowaną cenę wykonanie i uzgodnienie projektu osłon stałych, testów akceptacyjnych (odbiorczych).

 

 ZMIANA NR 3 z dnia 30.10.2019r.

Dot. zadania nr 2   

Zmianie ulega punkt 26  Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Dot. zadania nr 3 

  Zmianie ulega  punkt 67   Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Było:  Koszty serwisu, napraw gwarancyjnych, testów akceptacyjnych wliczone w cenę 

Jest:  

Wliczone w zaoferowana cenę: serwis urządzenia w okresie zaoferowanej gwarancji (wymagane przepisami prawa i wymogami producenta sprzętu przeglądy, prace konserwacyjne wraz z materiałami i częściami zużywalnymi; naprawy gwarancyjne awarii i usterek oraz aktualizacje oprogramowani ( wszystkie przetargi). 

Wliczone w zaoferowaną cenę wykonanie  testów akceptacyjnych (odbiorczych).

 ZMIANA NR 4 z dnia 04.11.2019r.

 Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  12.11.2019r. do godziny: 12.00

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 12.11.2019r. do godziny: 12.00
Data rozpoczęcia:
2019-10-24
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu,
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający nadaje kryteriom wyboru następujące rangi:
Cena - 70%
Okres gwarancji - 30%.
Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia złozenia pisemnego zamówienia przez Zamawiajacego
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2019-814)

Dn.12.11.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30,

dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Zadanie nr 1- analogowy aparat RTG            (1 sztuka)

Zadanie nr 2- przyłóżkowy aparat RTG          (1 sztuka)

Zadanie nr 3- aparat RTG typu ramię C         (1 sztuka)

L.P

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

1

MKJ Radiologia Sp. z o.o.Sp.k.

Ul. Gwiezdna 16

Banino 80-297

31.10.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 1     232 200,00 zł

Zadanie nr 3     243 000,00 zł

 

60

24

2

FUJIFILM Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 178

Warszawa 02-486

08.11.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 1    189 064,67 zł

 

36

3

MIRO Sp. z o.o.

Ul. Mińska 25B/U1

Warszawa 03-808

08.11.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 2     99 000,00 zł

 

36

4.

MEDICAL MARKET Sp. z  o.o.

Ul. Kościelna 26

Przeźmierowo 62-081

05.11.2019r.

godz.11.30

Zadanie nr 1    217 503,00 zł

 

24

5

MEDITECH Sp. z o.o.

Ul. Wirowska 6

Komorniki 62-052

08.11.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 1   194 292,00 zł

Zadanie nr 2    64 800,00  zł

 

24

24

6

Siemens Healthcare Sp. z o.o.

Ul. Żupnicza 11

Warszawa 03-821

12.11.2019r.

godz.10.00

Zadanie nr 3    266 614,65 zł

 

60

7

MDS Cardio Sp. z o.o.

Ul. Transportowców 11

Warszawa 02-858

08.11.2019r.

godz.13.30

Zadanie nr 3    280 000,00 zł

 

24

powrót