Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-811 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą 2 sztuk łóżek porodowych na potrzeby Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do 11.09.2019r. przed godz. 12.00
Data rozpoczęcia:
2019-09-03
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin,
NIP 8522433297, REGON 812731198
Adres do korespondencji:
Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie.
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu, które stanową załacznik do dokumentacji przetargowej
Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający ustala dwa kryteria oceny ofert w zakresie poszczególnych zadań:
„Cena” jako: łączna zaoferowana wartość brutto zadania.
„Okres gwarancji” jako: zaoferowany, wyrażony w miesiącach, okres gwarancji na sprzęt, którego zakup stanowi przedmiot zadania.
Zamawiający nadaje wymienionym kryteriom następujące rangi: Cena - 70% i Okres gwarancji - 30%.
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail:ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

                                                                                                                                                                                                                                                Zestawienie z otwarcia ofert - postępowanie 2019-811

Dn.11.09.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,

o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie nr 1- Łóżko porodowe (1 sztuka)

Zadanie nr 2- Łóżko porodowe (1 sztuka)

 

L.P.

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

1

FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

11.09.2019r.

godz.9.00

32 389,20 zł

32 389,20 zł

 

48

48

2

KONKRET Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Dworcowa 15a

86-200 Chełmno

11.09.2019r.

godz.10.00

47 485,44 zł

47 485,44 zł

 

26

              26

 

Oferty wybrane:

Zadanie nr 1- Famed Żywiec Sp. z o.o. cena: 32 389,20 zł

Zadanie nr 2- Famed Żywiec Sp. z o.o. cena: 32 389,20 zł

powrót