Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-795 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup licencji Microsoft na potrzeby GNSH S.A.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres: zakupy@nowyszpital.pl oraz pblazewicz@nowyszpital.pl w terminie do 22.03.2019 do godziny 12:00. Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora w ciągu 7 dni.
Data rozpoczęcia:
2019-03-14
Ogłaszający przetarg:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
Sposób prowadzenia przetargu:
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%
Termin wykonania zamówienia:
2 dni od dnia podpisania umowy
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Paweł Błażewicz
Tel. 500 169 881
tel. 41 240 30 03;
e- mail: pblazewicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót