Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-793 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia SOR w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 26.04.2019r. do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia:
2019-03-25
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
Ul. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz
Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Mazowiecka 13b/6
Szczecin 70-526
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
70% cena
30% gwarancja
Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia złożenia zamówienia
Termin związania ofertą:
12 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2019-793)

Dn.26.04.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30,

dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie nr 1- Kardiomonitor               (2 sztuki)

Zadanie nr 2- Respirator                     (1 sztuka)

Zadanie nr 3- USG                             (1 sztuka)

Zadanie nr 4- Pulsoksymetr                (3 sztuki)

Zadanie nr 5-  Aparat do znieczulania (1 sztuka)

 

 

L.P

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

1

Drager Polska Sp. z o.o.

Ul. Posąg 7 Panien 1

02-495 Warszawa

 

25.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 5         145 848,60 zł

 

24

2

Medinco Polska Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Tomaszewskiego 9

60-692 Poznań

25.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 3        146 000,00 zł

 

36

3

KREDOS

Ul. Popiełuszki 10/21

10-695 Olsztyn

25.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 4            5 994,00 zł

 

24

4.

Walmed Sp. z o.o.

Ul. Ptaków Leśnych 73

05-500 Jastrzębie k/Warszawy

25.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 4            4 617,00 zł

 

         48

5

Viridian Polska Sp. z o.o.

Ul. Morgowa 4

04-224 Warszawa

25.04.2019r.

godz.12.00

Zadanie nr 1           40 176,00zł

Zadanie nr 2           74 665,80zł

 

26

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W postępowaniu nr 2019-793 wybrano następujące  oferty:

Zadanie nr 1

Viridian Polska Sp.z o.o.

Ul. Morgowa 4

04-224 warszawa

Kardiomonitor               (2 sztuki)

 40 176,00zł

Zadanie nr 2

Viridian Polska Sp.z o.o.

Ul. Morgowa 4

04-224 warszawa

Respirator                  (1 sztuka)

  74 665,80zł

Zadanie nr 3

Medinco Polska Sp. z o.o.

Ul. Tomaszewskiego 9

Warszawa 02-972

USG                           (1 sztuka)

146 000,00 zł

Zadanie nr 4

Walmed Sp. z o.o.

Ul. Ptaków Leśnych 73

05-500 Jastrzębie k/Warszawy

Pulsoksymetr              (3 sztuki)

  4 617,00 zł

Zadanie nr 5

Drager Polska Sp. z o.o.

Ul. Posąg 7 Panien 1

02-495 Warszawa

 

Aparat do znieczulania ( 1 sztuka)

145 848,60 zł

 

powrót