Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Dostawy

Przetarg nr 2019-787 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zakup wraz z dostawa sprzętu na potrzeby wyposażenia Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ( postępowanie II)

Postępowanie wszczęte w związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o."
Zmiany w przetargu:

 ZMIANA NR 1

DOTYCZY ZAPISU W SPECYFIKACJI: ZADANIE NR 9  - USG z 3 głowicami ( głowice -punkt 1)

Było:  Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz 

Powinno być:  Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz ( ± 1,0 MHz)

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 18.03.2019 do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia:
2019-02-14
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
89-100 Nakło nad Notecią
bOrganizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Mazowiecka 13b/6
Szczecin 70-526
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Przetarg prowadzony będzie na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
30% - gwarancja
70% - cena
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia
Termin związania ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 12 m-y.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie 2019-787)

Dn.18.03.2019r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 Zadanie nr 1 kardiomonitor  2 szt.                                                             

Zadanie nr 2 ssak elektryczny 5 szt.                                                          

Zadanie nr 3 defibrylator ze stymulacją przezskórną, saturacją i NBP      

Zadanie nr 4 holter EKG                                                                            

Zadanie nr 5 holter RR                                                                              

Zadanie nr 6 łóżka szpitalne z materacem 30 szt.                                     

Zadanie nr 7 defibrylator ze stymulacją                                                     

Zadanie nr 8 urządzenie do znieczulania                                                

Zadanie nr 9 aparat USG z 3 głowicami                                                    

Zadanie nr 10 mobilny aparat RTG    

L.P

Oferent

Data i godzina złożenia oferty

Adres Oferenta

Wartość brutto oferty

 gwarancja

 

1

Kredos Zbigniew Kadzewicz

13.03.2019 godz.12.00

Ul. Popiełuszki 10/21

Olsztyn 10-695

Zadanie nr 4              5 501,00 zł

Zadanie nr 5              3 801,00 zł

 

 

36

36

2

Ronomed Sp. z o.o. Sp.K.

13.03.2019 godz.12.00

Ul. Przyjaźni 52/1U

Wrocław 53-030

Zadanie nr 6           114 858,00 zł

 

60

3

PPHU Ogarit Export-Import

14.03.2019.

godz.12.00

Ul. Ludowa 14

Łomianki 05-092

Zadanie nr 2             13 446,00 zł

 

 

36

4

Drager Polska Sp. z o.o.

15.03.2019.

godz.12.00

Ul. Sułkowskiego 18a

Bydgoszcz 85-655

Zadanie nr 8            125 820,00zł  

 

 

24

5

Milasystem Med. Sp. z o.o.

15.03.2019.

godz.12.00

Ul. Milionowa 21

Łódź 93-105

 

Zadanie nr 6             93 830,40 zł

 

 

43

 

 

6

Formed  Sp. z o.o.Sp.K

15.03.2019.

godz.12.00

Ul. Leśnianka 97

Żywiec 34-300

Zadanie nr 6             82 166,40 zł

 

60

7

Famed Żywiec Sp.z o.o.

         15.03.2019. godz.12.00

Ul. Fabryczna 1

Żywiec 34-300

Zadanie nr 6           106 110,00 zł

 

 

60

 

 

8

Medinco Polska Sp. z o o. Sp.K

   15.03.2019. godz.12.00

 

 

Ul. Tomaszewskiego 9

Poznań 60-972

 

 

 

Zadanie nr 9          145 000,00 zł

 

 

 

60

9

Viridian Polska Sp. z o.o.

15.03.2019. godz.12.00

Ul. Morgowa 4

Warszawa 04-224

Zadanie nr 1           38 448,00 zł

Zadanie nr 3           24 084,00 zł

Zadanie nr 7           20 304,00 zł

36

36

36

10

Konkret Sp. z o.o.

15.03.2019. godz.12.00

Ul. Dworcowa 15 A

Chełmno 86-200

Zadanie nr 6        120 398,40 zł

 

24

11

Meditech X-RAY Sp. z o.o.

18.03.2019. godz.12.00

Ul. Wirowska 6

Nakło nad Notecią

Zadanie nr 10         71 280,00 zł

 

24

12

Usługi Branży Metalowej

 Katarzyna Kotasińska

18.03.2019. godz.11.00

Ul. Kresowa 5

46-100 Namysłów

Zadanie nr 6         118 972,80 zł

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRANO OFERTY:

Zadanie nr 1 kardiomonitor  2 szt.                                                             Viridian Polska Sp. z o.o.                        38 448,00 zł

Zadanie nr 2 ssak elektryczny 5 szt.                                                          PPHU Ogarit Export-Import                  13 446,00 zł

Zadanie nr 3 defibrylator ze stymulacją przezskórną, saturacją i NBP      Viridian Polska Sp. z o.o.                         24 084,00 zł

Zadanie nr 4 holter EKG                                                                            Kredos Zbigniew Kadzewicz                    5 501,00 zł

Zadanie nr 5 holter RR                                                                               Kredos Zbigniew Kadzewicz                   3 801,00 zł

Zadanie nr 6 łóżka szpitalne z materacem 30 szt.                                     Formed  Sp. z o.o.Sp.K                          82 166,40 zł

Zadanie nr 7 defibrylator ze stymulacją                                                     Viridian Polska Sp. z o.o.                      20 304,00 zł

Zadanie nr 8 urządzenie do znieczulania                                                  Drager Polska Sp. z o.o.                         125 820,00zł

Zadanie nr 9 aparat USG z 3 głowicami                                                    Medinco Polska Sp. z o o. Sp.K            145 000,00 zł ( na dzień 26.03.2019 zadanie pozostaje nierozstrzygnięte)

Zadanie nr 10 mobilny aparat RTG                                                           Meditech X-RAY Sp. z o.o.                       71 280,00 zł ( na dzień 26.03.2019 zadanie pozostaje nierozstrzygniete )

Zadanie nr 9 oraz zadanie nr 10 zostały anulowane.

powrót