Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Aktualności

Marta Pióro - Rzecznik prasowy GNS
502 273 465 mpioro@nowyszpital.pl

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Nowe Szpitale po pierwszym półroczu 2018-08-29

W pierwszym półroczu 2018 r. szpitale należące do Grupy Nowy Szpital, przyjęły ponad 55 tys. pacjentów, zrealizowały świadczenia medyczne o wartości 138 mln zł i wykonały ryczałt z NFZ na poziomie prawie 107%. Grupa chce pozyskać większe finansowanie w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Od października 2017 r. w Polsce funkcjonuje system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieć szpitali. Szpitale zakwalifikowane do sieci mają zagwarantowane finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach którego otrzymują określoną kwotę pieniędzy na realizację świadczeń medycznych dla pacjentów. Finansowanie świadczeń jest realizowane na zasadzie ryczałtu, którego wysokość zależy m.in. od liczby i struktury świadczeń udzielonych przez szpitale w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W pierwszym półroczu 2018 r. wszystkie placówki należące do „sieci szpitali” otrzymały od NFZ kwotę 11,1 mld zł. Szpitale zarządzane przez Grupę Nowy Szpital, podpisały na ten okres kontrakty na łączną kwotę 130,7 mln zł. Liczba zrealizowanych przez nie świadczeń na rzecz pacjentów przekroczyła limit, co potwierdza sprawność i jakość usług medycznych w szpitalach prowadzonych przez Grupę, a także ich rolę dla lokalnych społeczności.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy szpitale należące do Grupy, przyjęły 55 029 pacjentów i zrealizowały usługi medyczne o łącznej wartości ok. 138 mln zł. Przekroczyły tymsamym o ponad 6% ryczałt określony w kontrakcie z NFZ na pierwsze półrocze. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku kontrakt przyznany szpitalom Grupy był o 14,6 mln zł wyższy niż w pierwszym półroczu 2017 roku, co umożliwiło Grupie wykonanie większej ilości procedur medycznych dla pacjentów.

Obecnie szpitale nie mają gwarancji zwrotu kosztów za leczenie pacjentów ponad limit usług określony w umowie z NFZ, za wyjątkiem świadczeń, które zostały udzielone osobom ubezpieczonym w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Świadczeniodawcy mogą jednak liczyć na to, że w związku z wypracowanymi nadwykonaniami pozyskają wyższy kontrakt na kolejne okresy rozliczeniowe.

– Zadowolenie pacjentów z usług medycznych ma znaczny wpływ na poziom wykonanego kontraktu. Dzięki nadwykonaniom można liczyć na większe finansowanie w kolejnym okresie rozliczeniowym, dlatego duży nacisk kładziemy na kontakty z pacjentami. Oprócz fachowej opieki medycznej, pacjenci potrzebują również dobrych relacji z personelem medycznym i to jest to, nad czym pracujemy i co staramy się poprawiać – mówi Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital.

Do obsługi coraz większej liczby pacjentów i pozyskiwania finansowania z NFZ konieczne są m.in. inwestycje, w szczególności w rozwój nowych oddziałów, poradni specjalistycznych, a także modernizację szpitali. W pierwszym półroczu br. Grupa Nowy Szpital zrealizowała inwestycje o wartości ponad 11 milionów złotych, w tym w modernizację szpitalnych oddziałów w Olkuszu, Świeciu i Świebodzinie oraz zakup nieruchomości w Wąbrzeźnie.

– Staramy się odpowiadać na potrzeby zdrowotne pacjentów i otwieramy nowe zakresy leczenia finansowane przez NFZ. W tym roku Grupa pozyskała kontrakty, m.in., na programy lekowe i nowe poradnie specjalistyczne, co wymaga inwestycji – wyjaśnia Marcin Szulwiński.

Zakupiono m.in. nowoczesny, specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia, w tym aparaty RTG i USG, urządzenia do masażu serca, respiratory i aparaty do znieczulenia, zestawy do laparoskopii, monitory diagnostyczne, endoskopy, wideogatroskopy i wideokolonoskopy oraz defibrylatory. Grupa realizuje również znaczące inwestycje w IT.

W całym 2018 roku Grupa Nowy Szpital planuje zrealizować inwestycje o łącznej wartości co najmniej 21 mln zł.

Perspektywy dla dobrze zarządzanych grup medycznych, w tym sieci szpitali, będących solidnym partnerem dla samorządów, są sprzyjające. W lipcu br. parlament przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w 2018 roku mają być nie niższe niż 4,78 proc. PKB, co oznacza kwotę 94,7 mld zł. Ponadto w kolejnych latach nakłady mają stopniowo się zwiększać – do poziomu 6 proc. PKB od 2024 r.

Przeważająca część tych pieniędzy trafi do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. W zaktualizowanym planie finansowym na 2018 rok NFZ założył 82,7 mld zł na realizację swoich zadań, w tym 79,6 mld zł na koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Ponad połowa tej kwoty, 41,4 mld zł, zostanie przeznaczona na leczenie szpitalne. Z kolei w 2019 roku Narodowy Fundusz Zdrowia planuje wydać na realizację swoich zadań 87 mld zł, z tego 83,5 mld zł ma trafić na świadczenia zdrowotne.

powrót