Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Aktualności

Marta Pióro - Rzecznik prasowy GNS
502 273 465 mpioro@nowyszpital.pl

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

W Olkuszu wszystko zgodnie z prawem 2017-05-08

Prokuratura w Olkuszu nie dopatrzyła się nieprawidłowości ani w sprawie umów zawartych przez szpital w Olkuszu na usługi sprzątania ani w kwestii odprowadzania składek na ZUS za pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia w latach 2010-2012. 

Pierwsze z umorzonych postępowań dotyczy przekazania w 2013 r. zewnętrznemu podmiotowi zadań związanych ze sprzątaniem. Zarząd szpitala zachęcał wówczas pracowników działu higieny szpitalnej do podjęcia pracy w firmie zewnętrznej. Niestety duża część pracowników poszła na zwolnienia lekarskie, co mogło spowodować zamknięcie szpitala. Aby do tego nie dopuścić zarząd przyspieszył podpisanie umowy z zewnętrzną firmą sprzątającą. Prokuratura stwierdziła, że nie było w tym niegospodarności, a podpisując umowę wcześniej, zarząd zabezpieczył działanie szpitala. 

Również w przypadku sprawy dotyczącej odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia w latach 2010-2012, prokuratura nie stwierdziła naruszenia przepisów.

Sprawa dotyczyła nakazu spłaty zaległych składek ubezpieczeniowych za pracowników, którzy mieli w olkuskim szpitalu umowy o pracę i pełnili dodatkowe dyżury  w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte z innymi jednostkami. Taką decyzję wydał ZUS na podstawie przeprowadzonej w olkuskiej lecznicy kontroli. 

Szpital w Olkuszu podobnie jak wiele innych placówek w Polsce korzystał z takiej możliwości zatrudniania pracowników w celu zabezpieczenia dyżurów medycznych. Szpital opierał się na rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego z 2004 r i na obowiązującej wówczas ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Kiedy pojawiły się wątpliwości związane z taką możliwością uzupełniania dyżurów, szpital w Olkuszu w 2013 r. zaprzestał współpracy z innymi jednostkami w zakresie podwykonawstwa medycznego. W tym czasie zmieniło się również stanowisko Sądu Najwyższego, który w 2014 r. podzielił stanowisko ZUS i wyraził negatywny pogląd co do zatrudniania przez podmioty lecznicze pracowników medycznych w taki sposób. W latach 2013-2015 ZUS skontrolował 86 szpitali w tym szpital w Olkuszu i wydał decyzję o spłacie zaległych składek.  Szpital odwoływał się od tej decyzji. Jednak ostatecznie, biorąc pod uwagę coraz wyraźniejsze w tym zakresie stanowisko Sądu Najwyższego i podzielających go sądów powszechnych, szpital zrezygnował z wystąpienia na drogę sądową. W wyniku negocjacji z ZUS udało się rozłożyć zadłużenie na okres 8 lat. 

powrót